Exhibition Marekerk Leiden, NL – May/September 2023

 

PRESS RELEASE EXHIBITION ‘There will be no more sorrow’ in the Marekerk, Leiden. A unique series, a selection from 10 years of drawing and painting circles. Visual artist Gerdien van Delft-Rebel exhibits her series ‘Circles’ from May to September in the Marekerk in Leiden.

“These ‘Circles’ form inner portraits. Like a kind of visual emotional diary. They arise from a desire to calm the soul. An attempt to embody the desire for security, comfort and wholeness.”

The Marekerk is located at Lange Mare 48 in Leiden and can be visited on Saturdays and Sundays. Gerdien van Delft-Rebel (44) from Veenendaal works from her studio at home. She participates in exhibitions throughout the country, including as a member of the artists’ collective Ars Pro Deo. She elaborates her series of circles in drawings, paintings and mixed media. “I started my series of circles in March 2013 during my recovery from overwork. The circles speak of security. I hope that my art contributes to an experience of peace, hope and comfort.” Van Delft exhibits in the Marekerk from May to September. The church is open on Saturday from 2:00 pm to 4:00 pm and on Sunday after church services. More information can be found at: www.gerdienvandelft.nl and www.marekerk.nl

PERSBERICHT

EXPOSITIE ‘Er zal geen verdriet meer zijn’ in de Marekerk, Leiden.
Een unieke serie, een selectie uit 10 jaar cirkels tekenen en schilderen.

Beeldend kunstenaar Gerdien van Delft-Rebel exposeert haar serie ‘Cirkels’ van mei tot en met september in de Marekerk in Leiden.

Deze ‘Cirkels’ vormen innerlijke portretten. Als een soort visueel emotiedagboek. Ze komen voort uit een verlangen naar het tot rust brengen van de ziel. Een poging tot belichaming van het verlangen naar geborgenheid, troost en heelheid.”

De Marekerk is gelegen aan Lange Mare 48 in Leiden en is te bezichtigen op zaterdag en zondag.

Gerdien van Delft-Rebel (44) uit Veenendaal werkt vanuit haar atelier aan huis. Ze neemt deel aan exposities door het hele land o.a. als lid van kunstenaarscollectief Ars Pro Deo. Haar serie cirkels werkt ze uit in tekeningen, schilderijen en mixed media. “Ik ben met mijn serie cirkels begonnen in maart 2013 tijdens mijn herstel vanuit overspannenheid. De cirkels spreken van geborgenheid. Ik hoop dat mijn kunst bijdraagt aan een beleving van vrede, hoop en troost.”

Van Delft exposeert in de Marekerk van mei t/m september. De kerk is open op zaterdag van 14:00 – 16:00 uur en zondag aansluitend aan de kerkdiensten.

Meer informatie is te vinden op: www.gerdienvandelft.nl en www.marekerk.nl