Expositie met oude sokken in grote kerk Westzaan NL

De Hilversumse beeldende kunstenaar en illustrator Gerdien van Delft-Rebel exposeert haar serie ‘Afgelegd’ van oktober tot en met december in Westzaan. “Ik laat me inspireren door het verlangen om troostende, helende kunst te maken en het onzichtbare zichtbaar te maken.” De Grote Kerk van Westzaan is gelegen aan de Torenstraat 1 in Westzaan.

Gerdien van Delft-Rebel (39) woont en werkt in Hilversum en neemt deel aan exposities door het hele land. Haar werk bestaat uit tekeningen, schilderijen en textiel. “Mijn objecten en installaties van oude sokken zijn een verzameling van identiteit. Ontstaan uit het idee dat ieder mens een relatie heeft met sokken. De sokken hebben een unieke weg afgelegd met de letterlijke en figuurlijks stappen die de dragers ervan hebben gezet, vol levenservaring. Ik heb deze afgedankte sokken een nieuw leven gegeven door er kunstwerken van te maken. Omdat ze zo dicht bij de mens staan gaat het werk weer contact aan met de beschouwer en dat is wat ik in mijn conceptuele werk zoek. Ik hoop dat mijn kunst bijdraagt aan het overbrengen van vreugde, hoop en troost.”

Van Delft exposeert in de Grote Kerk van Westzaan van oktober tot en met februari 2019. www.pgwestzaan.nl

Op zaterdag 20 oktober is de kerk open van 14.00 uur tot 16.00 uur en kunt u het werk komen bekijken. Ook is de kerk open met de bazar op zaterdag 3 november en op zaterdag 8 december tijdens de kerstmarkt van 11.00 uur tot 16.00 uur en bent u van harte welkom.

 Exhibition with old socks in Grote Kerk Westzaan NL

The Hilversum visual artist and illustrator Gerdien van Delft-Rebel will exhibit her series ‘Layed down’ from October to December in Westzaan. “I am inspired by the desire to make comforting, healing art and to make the invisible visible.” The Grote Kerk van Westzaan is located at Torenstraat 1 in Westzaan.

Gerdien van Delft-Rebel (39) lives and works in Hilversum and participates in exhibitions throughout the country. Her work consists of drawings, paintings and textiles. “My objects and installations of old socks are a collection of identity. Originated from the idea that every person has a relationship with socks. The socks have gone a unique way with the literal and figurative steps that the wearers have taken, full of life experience. I gave this discarded socks a new life by making artworks out of it. Because they are so close to man, the work connects with the viewer again and that is what I am looking for in my conceptual work. I hope that my art contributes to the conveyance of joy, hope and comfort. “Van Delft exhibits in the Grote Kerk of Westzaan from October up to and including December 2018. www.pgwestzaan.nl On Saturday, October 20, the church is open from 2 p.m. to 4 p.m. and you can come and see the work. The church is also open with the bazar on Saturday 3 November and on Saturday 8 December during the Christmas market from 11 am to 4 pm and you are most welcome.